Dịch vụ và cách làm việc của Việt Phương khiến tôi hàng lòng và thích điều đó. Các nhân viên của họ làm việc rất kỹ tính và có kinh nghiệm khi làm việc